Slide background Image layer

Poľnohospodárske poradenstvo

Informácie = peniaze

Nemáte čas sledovať všetky legislatívne zmeny? Poľnohospodárska činnosť si vyžaduje celého človeka, a my to vieme.

Slide background Image layer

Vymáhanie pohľadávok

90% úspešnosť

mimosúdne vymáhanie

súdne vymáhanie

nákup a predaj pohľadávok

Nezaplatené faktúry, navyšovanie dlhov, premlčané pohľadávky. To všetko spôsobuje mnohým podnikateľom vrásky na čele. Nie však našim klientom...

Slide background Image layer

Obchodné spoločnosti

založenie obchodnej spoločnosti

zmeny v obchodných spoločnostiach

zrýchlené konanie

odborné poradenstvo

Neváhajte nás kontaktovať pre úvodné stretnutie. Preberieme spolu Vašu východiskovú situáciu a následne sa spoločne dohodneme na podmienkach spolupráce.

Úvodná konzultácia je grátis, získate na ňej množstvo cenných informácii

Naše hlavné činnosti

Poľnohospodárske poradenstvo

Váš čas je drahocenný, zarába vám peniaze. Nechcete ho tráviť u právnikov, či behaním po úradoch. Vaše miesto je inde. Poľnohospodárska činnosť si vyžaduje celého človeka a my to vieme. Preto sme tu pre vás.

Vymáhanie pohľadávok

Ak sa dlžník cielene vyhýba úhrade svojich záväzkov, môže byť vymáhanie pohľadávok veľmi náročným a zdĺhavým procesom. Na to, aby ste sa dostali k tomu, čo vám dlží si vyberte profesionálov, vyberte si nás.

Zakladenie a zmeny v spoločnostiach

Založenie obchodnej spoločnosti je komplikovaný proces, a my ho poznáme do posledných detailov. Vďaka tomu vieme založenie spoločnosti vykonať tak plynule a rýchlo, ako len náš právny systém umožňuje.

Vyhrnieme si rukávy a pustíme sa do práce - každý v tom, v čom je dobrý.

Všetko v živote má svoje dôvody, a to že Vás osud doviedol až sem, určite nie je náhoda ...

Rozširujeme náš tím Staňte sa členom úspešnej spoločnosti

Spoločnosť MAHUT group ponúka kariérny a odborný rast ľuďom s analytickým myslením z rôznych oblastí, ktorí sa zameriavajú na kontinuálne zlepšovanie a chcú sa rozvíjať a rásť spolu so spoločnosťou MAHUT Group. Ponúkame pracovné príležitosti v oblasti inkasných služieb a managmentu pohľadávok. Spoločnosť MAHUT Group sa snaží zamestnať tých najlepších, a na oplátku im ponúknuť adekvátne pracovné podmienky. V prípade záujmu zašlite Váš profesijný životopis s fotografiou a krátky motivačný list emailom na kancelaria@mahut-group.sk. V sprievodnom liste uveďte region, v ktorom by ste chceli pôsobiť.